Het Innerlijke en Uiterlijke Leven

Onze filosofie sluit noch het uiterlijke leven noch het innerlijke leven uit. De meeste mensen ontkennen het innerlijke leven. Ze hebben het gevoel dat het innerlijke leven niet belangrijk is zolang ze op aarde kunnen bestaan. Aan de andere kant zijn er ook enkelen die denken dat het uiterlijke leven niet noodzakelijk is. Zij menen dat het het beste is om naar de grotten van de Himalaya's te gaan en een leven van afzondering te leiden, aangezien het uiterlijke leven zo pijnlijk is en zo vol onbegrip.

Wij geloven noch in een leven van afzondering, noch in een gewoon menselijk leven - het zogenaamde moderne leven dat vertrouwt op machines en niet op de innerlijke werkelijkheid, de ziel. Wij proberen het uiterlijke leven en het innerlijke leven te synthetiseren en te harmoniseren. Het uiterlijke leven is als een prachtige bloem en het innerlijke leven is haar geur. Als er geen geur is kunnen we de bloem niet waarderen. Aan de andere kant, als er geen bloem is, hoe kan er dan geur zijn? Dus het innerlijke leven en het uiterlijke leven moeten samengaan.

Het lichaam is als een tempel en de ziel of innerlijke werkelijkheid is als het altaar in de tempel van het lichaam. Als de tempel geen altaar heeft kunnen we de tempel niet waarderen. Als we daarentegen de tempel niet in goede staat houden, hoe kunnen we dan op een goede manier voor het altaar zorgen? We moeten het lichaam fit houden en hiervoor is hardlopen van aanzienlijk nut. Als we fysiek fit zijn, zijn we 's morgens vroeg meer geïnspireerd om op te staan om te mediteren. Het is waar dat de inspiratie om te mediteren van binnenuit komt, maar als we gezond zijn wordt het veel makkelijker voor ons om om vijf of zes uur op te staan om te bidden en te mediteren. Op deze wijze wordt het innerlijke leven geholpen door het uiterlijke leven. Bovendien, als we geïnspireerd zijn om vroeg op te staan om te mediteren, zullen we ook in staat zijn om naar buiten te gaan om hard te lopen. Hier zien we dat het uiterlijke leven geholpen wordt door het innerlijke leven.