Het spirituele pad

We zijn allemaal zoekers, en ons doel is hetzelfde: het bereiken van innerlijke vrede, licht en vreugde, het onscheidbaar één worden met onze bron en het leiden van een leven vol van ware voldoening.

Leven in vreugde is het innerlijke leven leiden. Dit is het leven dat leidt naar zelfrealisatie. Zelfrealisatie is Godrealisatie, want God is niets anders dan de goddelijkheid die zich bij ieder van ons diep van binnen bevindt en die er op wacht om ontdekt en geopenbaard te worden. We kunnen ook naar God verwijzen als de Innerlijke Gids of de Supreme. Maar welke term we ook gebruiken, we bedoelen het Hoogste binnenin ons, datgene wat het ultieme doel van onze spirituele zoektocht is.

Een spiritueel persoon moet een normaal persoon zijn. Om God te bereiken moet een spiritueel persoon op goddelijke wijze praktisch zijn in zijn dagelijkse activiteiten. Als we op goddelijke wijze praktisch zijn delen we onze innerlijke rijkdom. We voelen de goddelijke motivatie achter elke handeling en delen het resultaat met anderen. Spiritualiteit ontkent het uiterlijke leven niet. Het uiterlijke leven moet de manifestatie zijn van het goddelijke leven binnen in ons.

~Sri Chinmoy, The Wings of Joy

Ons pad is in wezen het pad van het hart en niet het pad van de geest. Dat wil niet zeggen dat we het pad van de geest bekritiseren. Verre van dat. Wij voelen simpelweg dat het pad van het hart ons sneller naar ons doel leidt. Stel dat ik naar een plaats wil die 500 kilometer hier vandaan ligt. Ik kan mijn bestemming lopend of vliegend bereiken.

Ongetwijfeld zal ik mijn bestemming aanzienlijk sneller bereiken als ik met een straalvliegtuig vlieg. Op dezelfde manier, als we ons aspirerende hart gebruiken en niet onze twijfelende geest, zullen we ons doel veel sneller bereiken. Het hart is vol liefde. De geest is heel vaak vol verwarring. Als we het over het hart hebben, dan bedoelen we het spirituele hart, dat overvloeit met goddelijke liefde.

Het hart is opmerkelijk betekenisvol, omdat de levende aanwezigheid van de ziel zich er bevindt. Het bewustzijn van de ziel doordringt weliswaar het gehele lichaam, maar de werkelijke locatie van de ziel is in het hart. De ziel heeft alles: Vrede, Licht en Gelukzaligheid in oneindige hoeveelheden. We verkrijgen deze goddelijke kwaliteiten in het hart direct van de ziel. En vanuit het hart kunnen we ze naar de geest, het vitale en het fysieke lichaam brengen.

God is uiterst eenvoudig. Wij denken aan Hem als een gecompliceerd iemand. God spreekt de simpelste taal, alleen kunnen we Hem niet verstaan. We zijn allemaal doof. We zijn millennia lang doof geweest. Arme God, Hij is constant en onvermoeibaar aan het woord geweest, maar wij hebben geen tijd om naar Hem te luisteren.

Ons pad is het pad van eenvoud. Een kind is eenvoudig, hij heeft zijn moeder lief. Hij hoeft niet iemand anders lief te hebben: zijn moeder is de hele wereld. Hij is toegewijd aan zijn moeder. Als zijn moeder hem vraagt om iets te doen luistert hij naar zijn moeder. Een kind is zo eenvoudig dat hij alles probeert te doen om zijn moeder een plezier te doen; en door zijn moeder te behagen volgt hij de juiste weg en bereikt zo zijn hoogste doel.

Als iemand in het gewone leven een andere persoon liefheeft, brengt hij het grootste gedeelte van zijn tijd met die persoon door. Hij wijdt al zijn waardevolle tijd aan diegene. Als het echte menselijke liefde is - geen goddelijke liefde, maar menselijke liefde - dan geeft hij zich soms over aan de grillen van de ander, ook al zijn ze absurd. Hij geeft zich over omdat beiden een innerlijke en uiterlijke band gevormd hebben op grond van hun liefde. Dus als iemand van een andere persoon houdt, dan is hij zelfs bereid om zijn waardevolle wijsheid op te offeren.

In het spirituele leven is het totaal anders. Goddelijke liefde bindt ons nooit. Integendeel, het verruimt en bevrijdt ons. Als we zien en voelen dat we bevrijd worden, dan voelen we van binnen een goddelijke verplichting om iets voor onze Innerlijke Gids te doen. Hoe kunnen we afstandelijk blijven jegens Degene die ons alles gegeven heeft, die ons de boodschap van goddelijke Liefde en Mededogen gebracht heeft? Is het mogelijk dat we Hem daar niet iets voor teruggeven? Als we in het uiterlijke leven blijven, proberen we alleen maar om alles te grijpen en te bezitten, zelfs dat wat aan anderen toebehoort. Maar als we in de ziel leven, proberen we voortdurend om alles wat we hebben en alles wat we zijn aan onze Innerlijke Gids te geven. Goddelijke liefde betekent zelf-geven.