Biografie van Sri Chinmoy - deel 5

Samenvatting

Een nalatenschap van harmonie...

Sri Chinmoy mediteert

Sri Chinmoy mediteert

Sri Chinmoy heeft ieder deel van zijn leven van dienstbaarheid bezield met nederigheid, betrokkenheid en een diepgevoeld mededogen voor alle mensen. Met zijn onwankelbare geloof in de goedheid van het menselijke hart herinnert hij ons aan onze intrinsieke spirituele natuur en dat door deze in ons leven centraal te stellen de gehele wereld er uiteindelijk op vooruit zal gaan.

Sri Chinmoy gelooft dat elk individu uiteindelijk verantwoordelijk is voor de vooruitgang en vervolmaking van onze wereld – wereldharmonie begint bij ieder van ons.

”Net zoals een roos vele blaadjes heeft die allemaal bijdragen aan de schoonheid en geur van de roos, zo zal ook de wereld één wereldfamilie worden. We zullen in harmonie samenleven met een zelfopofferende houding voor het welzijn van allen. Door anderen vreugde te geven en door inspiratie van anderen te ontvangen zal ieder individu bijdragen aan de vervolmaking van het geheel.” -Sri Chinmoy.

Sri Chinmoy brengt de tijdloze waarheden die zijn belichaamd in de levens en leren van andere grote wijsgeren en verlichte meesters vóór hem naar onze moderne wereld, waarbij hij een nieuwe koers uitzet, een kaart van de heilige innerlijke reis, in de eeuwenlange queeste naar vervulling en geluk die aan al het menselijk leven ten grondslag ligt. In een eenvoudig leven met buitengewone activiteiten heeft hij zich toegewijd aan de spirituele ontwaking van de mensheid, dat hij als de meest urgente uitdaging ziet van onze tijd.

Hij is een authentieke en zeer geliefde spirituele meester wiens bijdragen aan het doel van wereldharmonie en spiritualiteit nog voor zeer lange tijd gekoesterd zullen worden. In de woorden van een hoogwaardigheidsbekleder: “Sinds vele eeuwen, vanaf de Vedische visie van het leven, vanaf de Boeddha tot aan Christus, tot aan Mahatma Gandhi in onze tijd, via vele heiligen en wijzen, is het wezen van spiritualiteit in de mens tot uitdrukking gebracht. U personifieert het karakter van die grote traditie. Sri Chinmoy, we zijn u veel verschuldigd.”

Sri Chinmoy's overlijden – 11 oktober 2007

Sri Chinmoy

Geliefde Spirituele Leraar Sri Chinmoy Overlijdt. Spirituele leraar Sri Chinmoy, de internationaal vermaarde leider op gebied van wereldharmonie, is op de ochtend van 11 oktober vredig overleden in zijn huis in Queens, New York. Hij werd 76 jaar oud. Tijdens een week van herdenkingen sloten VN functionarissen, religieuze leiders van alle geloofsovertuigingen, politici, humanitaire hulpverleners, vermaarde musici en topatleten uit de gehele wereld zich tijdens een besloten ceremonie aan bij duizenden volgelingen om hun laatste eer te betuigen aan de geliefde spirituele leraar Sri Chinmoy. Ze kwamen bij elkaar in een meditatie tuin in New York waar zijn lichaam lag opgebaard om hun condoleances over te brengen. Lees meer

Ook:

Voor links naar andere websites over verschillende aspecten van Sri Chinmoy’s leven en activiteiten kunt u de Sri Chinmoy Centrum Links Pagina bezoeken.

Biografie van Sri Chinmoy - Home