Biografie van Sri Chinmoy

Over het leven en de activiteiten van Sri Chinmoy...

Introductie en vroege jeugd

Sri Chinmoy
Sri Chinmoy

Het levensverhaal van een spirituele Meester is altijd iets wonderbaarlijks. De grote heiligen en verlichte meesters die in de voorbijgaande eeuwen de aarde hebben bewandeld – spirituele pioniers zoals Christus, Boeddha, Krishna en zovele anderen – zijn gekomen om iets van onze innerlijke goddelijkheid tot leven te wekken, ons leven van alledag iets gewijds mee te geven en de weg te wijzen naar een hoger, meer vervullend leven.

Via hen leren we inzien dat we spirituele wezens zijn op een reis van innerlijke ontwaking. Aangezien zij de reis al ver vóór ons hebben gemaakt, zijn hun wijsheid, liefde en begeleiding een licht dat iedere stap van de weg verheldert. Zij brengen ons terug bij het beste in onszelf en leren ons tevens dat spiritualiteit de grootste kracht in ons is om het goede te doen hier op aarde. Zij leren ons de ware zin en betekenis van ons leven kennen. Sri Chinmoy is één van deze meesters.

 

In het kort

 

Sri Chinmoy 14 jaar oud
Sri Chinmoy op 14 jarige leeftijd

Sri Chinmoy (spreek uit: Srie Tjin-moi) werd op 27 augustus 1931 in het dorpje Shakpura, Chittagong in Oost-Bengalen (nu Bangladesh) geboren als Chinmoy Kumar Ghose. Hij is een spiritueel leraar die bekend staat om zijn enorme productiviteit op het gebied van literatuur, muzikale composities, kunst en dichtkunst en voor zijn levenslange toewijding aan wereldharmonie.

In de laatste vier decennia was Sri Chinmoy de inspiratie en drijvende kracht achter een wereldwijde organisatie die streeft naar het stimuleren en cultiveren van een betere toekomst voor de mensheid via sportieve, muzikale en culturele initiatieven, het onderwijzen van meditatie en humanitaire dienstverlening. Sri Chinmoy’s omvangrijke creatieve oeuvre en zijn diverse activiteiten zijn alle op dit ene doel gericht. Sinds 1964 woonde hij in New York.

Vroege Jeugd

Sri Chinmoy, die 76 jaar is geworden, was de jongste van zeven kinderen, de zoon van Yogamaya Ghose en Shashi Kumar Ghose, een treininspecteur en later oprichter van een kleine bank in Chittagong. Tijdens zijn jeugd werd Sri Chinmoy liefhebbend Madal genoemd, dat ‘keteltrom’ betekent, en verwijzing naar zijn luidruchtigheid en levendigheid. Zijn moeder Yogamaya sprak ooit de profetische woorden, “Mijn Madal is voorbestemd om door de goden en godinnen in de hemel bespeeld te worden!”

 

Sri Chinmoy's Moeder
Yogamaya - Sri Chinmoy's moeder

Toen Sri Chinmoy 11 jaar was stierf zijn vader en een jaar later ook zijn moeder. De jonge Madal verliet Bengalen voorgoed om zich bij zijn broers en zussen te voegen in de Sri Aurobindo Ashram in Zuid-India. In de twee decennia die volgden dompelde Sri Chinmoy zich onder in de dynamische cultuur van een grote en actieve ashram. Hij was een getalenteerde atleet en blonk uit als sprinter en tienkamper, schreef en publiceerde geregeld artikelen en gedichten – het begin van een vruchtbare literaire carrière – en ontwikkelde een diepe liefde voor meditatie, waarin hij zich vaak tot 14 uur per dag oefende.

Op 13 april 1964 verhuisde Sri Chinmoy op 32 jarige leeftijd naar het Westen om net zoals Vivekananda en andere Indiase wijsgeren vóór hem de spirituele leer van India te delen en het doel van wereldharmonie te dienen. (Meer: Life of Sri Chinmoy)

Religie

Sri Chinmoy werd geboren in een Hindoestaanse familie, maar hij staat bekend om zijn diepe respect voor alle religies en spirituele wegen en zijn eigen diepe liefde voor God.

In zijn eigen woorden:

“Een ware religie heeft een universele kwaliteit. Het heeft geen kritiek op andere religies. Vergeving, mededogen, tolerantie, broederschap en het gevoel van eenheid zijn de tekenen van een ware religie.”

”Spiritualiteit is geen gastvrijheid jegens een ander zijn geloof in God. Het is de absolute herkenning van een ander zijn geloof in God als dat van zichzelf.”

 

Sri Chinmoy en Moeder Teresa
Sri Chinmoy en Moeder Teresa

In een signifcant eerbetoon werd Sri Chinmoy zowel in 1993 als in 2004 uitgenodigd om de openingsmeditatie te houden voor de plenaire vergadering van het Parlement van Wereldreligies, dat bestaat uit de grootste bijeenkomst van spirituele en religieuze leiders uit de geschiedenis. Sri Chinmoy heeft vele interreligieuze activiteiten gestimuleerd om religieuze eenheid en goede wil te bevorderen – vaak bij de Verenigde Naties waar hij wekelijks stille non-confessionele meditaties deelde met VN leiders, stafleden en diplomaten.

Sri Chinmoy onderhield een hechte, persoonlijke vriendschap met wijlen Moeder Teresa en heeft vele religieuze leiders ontmoet om te praten over religieuze harmonie. Zelf beschrijft Sri Chinmoy zijn leerstellingen en richtlijnen als een spiritueel pad, geen religie, gericht op innerlijke ontwikkeling en persoonlijke beoefening in plaats van een raamwerk van formele geloofsovertuigingen.