Biografie van Sri Chinmoy - deel 4

Dienstbaarheid aan wereldharmonie

Vervolg dienstbaarheid...

Sri Chinmoy mediteert bij de start van de World Harmony Run in 2006

Het oprichten in 1987 van de jaarlijkse World Harmony Run, een populaire fakkelestafette over 6 continenten waarbij miljoenen mensen betrokken zijn geweest en die meegeholpen heeft aan het bevorderen van een groeiende cultuur van internationale vriendschap, begrip en goede wil, met name tussen kinderen over de hele wereld.

Paus Johannes Paulus II zegent de World Harmony Run Fakkel

Als één van de meest populaire initiatieven die Sri Chinmoy heeft ondernomen is de World Harmony Run opgenomen in lesprogramma’s op scholen. Vele topatleten en Olympiërs, lokale en nationale bestuurders en duizenden diverse maatschappelijke groeperingen hebben aan de World Harmony Run deelgenomen. De fakkel van harmonie is door veel inspirerende persoonlijkheden ontvangen, waaronder Paus Johannes Paulus II, Moeder Teresa, Nelson Mandela, Aartsbisschop Desmond Tutu, Koningin Elizabeth II, de Dalai Lama, Carl Lewis, Paul en Linda McCartney, Roberta Flack, Jon Bon Jovi en koningen, presidenten en premiers uit vele landen. De World Harmony Fakkel heeft ook een ruimtevlucht gemaakt in het Russische ruimteschip Mir.

World Harmony Run Team

”Wij proberen om God op een speciale manier te dienen en de vrede-liefhebbende zielen die ons onverdeeld aanmoedigen verdienen mijn eeuwig bloeiende dankbaarheid. Wereldharmonie, wereldvrede: dit zijn niet slechts woorden uit het woordenboek. Dit zijn werkelijkheden, goddelijke werkelijkheden en ultieme werkelijkheden. Voor ieder van ons die ernaar streeft een goede burger van de wereld te zijn is onze Harmony Run een uiterst belangrijke inspiratie voor ons allemaal.” -Sri Chinmoy

Sri Chinmoy ontmoet U Thant

In 1970 richtte Sri Chinmoy op verzoek van U Thant, de derde Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, een non-confessioneel programma op bij de Verenigde Naties in New York dat meditaties voor wereldharmonie, interreligieuze programma’s en culturele activiteiten aanbiedt voor diplomaten, stafleden en speciale gasten van de VN.

Een kind uit Banda Atjeh ontvangt een tas met schoolspullen

In 1991 riep Sri Chinmoy een internationale humanitaire hulporganisatie in het leven, de Oneness-Heart Tears and Smiles die nu medische, farmaceutische en educatieve goederen stuurt naar meer dan 120 landen. Dit initiatief heeft zich gespecialiseerd in het tegemoetkomen van specifieke benodigdheden voor ieder afzonderlijk land en een netwerk geschapen van hulpprogramma’s en ondersteunende diensten. De Oneness-Heart Tears and Smiles heeft een populair Kids-to-Kids programma ontwikkeld waarin kinderen van deelenemde donorscholen in het ene land educatieve middelen en essentiële goederen sturen naar hun leeftijdsgenootjes in andere, kansarme landen.

"Onze humanitaire dienstverlening is niet onze eigengereide, neerbuigende liefdadigheid aan de armen en behoeftigen. Het is een enorme kans om onze eigen armere broeders en zusters te voeden, te verzorgen en te sterken opdat ze samen met ons zij aan zij kunnen voortmarcheren om de overwinning van wereldwijde eenheid van God de Schepping te verkondigen." - Sri Chinmoy.

Sri Chinmoy heft gewichten

Sri Chinmoy begon in 1985 op 54-jarige leeftijd met gewichtheffen. Hij specialiseerde zich in de enkele arm-lift en de staande en zittende kuit-lift en heeft sinds 1986 vele ongewone lifts en krachtsinspanningen uitgevoerd met één doel voor ogen: om anderen aan te moedigen te geloven in en te zoeken naar hun eigen onbegrensde potentieel op welk gebied dan ook. Hij beschrijft dit wezenlijke geloof als ‘self-transcendence’ oftewel zelfoverstijging: het vermogen van ieder mens om hun eigen ingebeelde beperkingen te overwinnen. Op een speciaal vervaardigd staande kuit-lift apparaat heeft Sri Chinmoy onder meer olifanten, zeilboten, helikopters, vliegtuigjes, piano’s, motoren en de bereden Canadese politie opgetild. De vernieuwing en inspiratie die hij bij het gewichtheffen heeft ingebracht hebben geleid tot langdurige vriendschappen met vele krachtsportatleten en hebben hernieuwde interesse en begrip gekweekt voor de lichamelijk-geestelijke en fysiek-spirituele connectie.

”Mijn gewichtheffen vindt volledig plaats op grond van de eenheid van mijn hart met de wereld. Wat ik met deze krachtsinspanningen wil laten zien is dat gebed en meditatie iemands uiterlijke kracht beslist kunnen vergroten. Als we onszelf overstijgen strijden we niet met anderen, strijden we niet met de rest van de wereld, maar strijden we op ieder ogenblik met onszelf. We concurreren enkel met onze vorige prestaties. En telkens wanneer we onze vorige prestaties overtreffen krijgen we vreugde.” -Sri Chinmoy

Sri Chinmoy lift negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis

Sri Chinmoy heeft ook een uniek prijsuitreikingprogramma opgericht onder de naam Lifting Up the World With a Oneness-Heart dat erkenning geeft aan de prestaties van mensen die op vele uiteenlopende gebieden geholpen hebben de mensheid te inspireren of te verheffen. Meer dan 7000 mensen, waaronder staatshoofden en volksvertegenwoordigers, Olympische atleten, VN-leiders en Nobelprijswinnaars hebben deze prijs ontvangen. Sri Chinmoy tilt iedere genomineerde met één arm boven zijn hoofd op een speciaal geconstrueerd platform. Op de afbeelding hiernaast tilt Sri Chinmoy negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis.

Sri Chinmoy heeft vele nationale en internationale eerbetonen ontvangen als blijk van erkenning voor zijn grote bijdrage aan wereldharmonie.

Sri Chinmoy met Michaël Gorbachov en Raisa Maximovna

Sri Chinmoy begroet Michaël Gorbachev en zijn vrouw Raisa Maximovna

In 1989 startte Sri Chinmoy het internationale Sri Chinmoy Peace-Blossoms programma. In dit initiatief zijn zo’n 800 natuurlijke wereldwonderen, historische monumenten en belangrijke plekken opgedragen aan wereldharmonie. Iedere Peace-Blossom wort gemarkeerd met een gedenkteken en is bedoeld als inspirerend aandachtspunt voor harmonie in woongebieden overal ter wereld. Veel landen en steden zijn betrokken bij het Sri Chinmoy Peace-Blossoms programma en ondersteunen de doelstelling een betere toekomst voor de mensheid te bevorderen.

Lees Meer: Biografie van Sri Chinmoy deel 5