Biografie van Sri Chinmoy - deel 2

Sri Chinmoy's doelen en het Sri Chinmoy Centrum

Doelen

Sri Chinmoy mediteert

Sri Chinmoy mediteert

Sinds zijn vertrek uit India in 1964 heeft Sri Chinmoy ernaar gestreefd een nieuw draagvlak voor wereldwijde harmonie te creëren via een uitgebreide verzameling gepubliceerde werken, via kunstwerken en gedichten, via meer dan 700 wereldwijde concerten van zijn eigen composities, via dialogen met wereldleiders, via sport, atletiek en vele unieke initiatieven waarbij talloze mensen waren betrokken.

Het onderliggende en steeds terugkerende thema in al Sri Chinmoy’s inspanningen en initiatieven is de boodschap dat de mensheid één wereldfamilie vormt en dat wereldharmonie zowel het geboorterecht als de uiteindelijke bestemming van de mensheid is, die ieder mens kan meehelpen dichterbij te brengen.

Hij ziet de spirituele ontwaking in ieder individu – een toegenomen capaciteit voor liefde en mededogen, een gevoel van empathie en eenheid met anderen, innerlijke vrede, een liefde voor zowel God de schepper als God in de schepping zelf – als de grote uitdaging die de mensheid te wachten staat en als essentieel in het bewerkstelligen van een harmonieuze wereld.

“Mijn ultieme doel is dat de hele wereld gezamenlijk kan wandelen in vrede en eenheid. Dit ultieme doel vereist een transformatie van de menselijke natuur. Er moet een grote synthese komen tussen het innerlijke leven en het uiterlijke leven. Het innerlijke leven verlangt naar liefde en het uiterlijk leven verlangt naar macht. Op dit moment zijn we allemaal in de ban van de liefde naar macht. Maar er zal een dag komen dat deze wereld overspoeld zal worden door de macht van liefde. Alleen de macht van liefde kan de wereld veranderen. Mijn ultieme doel is dat in ieder mens de macht van liefde de liefde naar macht vervangt. Op dat moment kan wereldvrede worden bereikt, geopenbaard, aangeboden en gemanifesteerd op aarde.”

Door hun universele aantrekkingskracht en significantie en hun volledige acceptatie van andere culturele en religieuze overtuigingen lenen Sri Chinmoy’s standpunten zich voor een breed publiek. Hij is bekend geworden door zijn inspirationele boodschap van optimisme en hoop, zijn onwankelbare geloof in het onbeperkte potentieel en de ingeboren goedheid van de menselijke ziel en zijn geloof in de eenheid van de gehele mensheid.

Het Sri Chinmoy Centrum

Sri Chinmoy's leerlingen

Leden van het Sri Chinmoy Centrum

In de vier decennia dat Sri Chinmoy in het Westen verbleef zijn er in zo’n 400 steden in meer dan 70 landen Sri Chinmoy Centra opgericht. Hun activiteiten delen het gemeenschappelijke doel om te werken aan wereldharmonie via toegankelijke sportieve, culturele en muzikale initiatieven. Het Sri Chinmoy Centrum heeft geen dogma en vereist geen specifiek geloofssysteem van haar leden. In plaats daarvan omhelst het een spirituele benadering van het leven gebaseerd op een geloof in de essentiële goedheid en goddelijkheid van de menselijke ziel.

Sri Chinmoy stimuleert de beoefening van meditatie als een krachtig middel om deze spirituele ontwaking te bevorderen en beschouwt de innerlijke vrede in ieder mens als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame harmonie in de wereld. Om die reden biedt het Sri Chinmoy Centrum als één van haar belangrijkste activiteiten meditatiecursussen aan. Op verzoek van Sri Chinmoy zijn deze cursussen voor iedereen gratis toegankelijk.

Lidmaatschap van het Centrum

Sri Chinmoy sprint

Sri Chinmoy sprint

Zoals bij vele spirituele organisaties heeft Sri Chinmoy voor zijn meditatiecentra een aantal richtlijnen en standaarden opgesteld. Hij vraagt aan degenen die zijn weg volgen om vegetarisch te leven en zich te onthouden van alcohol, drugs en roken. Hij moedigt zijn leerlingen aan om regelmatig te mediteren en om elkaar één of twee keer per week te ontmoeten voor een gezamenlijke meditatie. Dit is een hoeksteen van zijn spirituele pad.

Lichaamsbeweging en met name hardlopen worden eveneens gestimuleerd. Sri Chinmoy benadrukt het belang van fysieke gezondheid en een goede conditie als aanvulling op spirituele vooruitgang. Lichaam, geest, hart en ziel – elk van deze aspecten van ons wezen kunnen worden geperfectioneerd.

Sri Chinmoy is persoonlijk geïnteresseerd in de ontwikkeling van zijn leerlingen wereldwijd en heeft veel gereisd om zijn volgelingen te ontmoeten en de groei van de centra te stimuleren. Zoals een liefhebbende ouder probeert het beste in zijn of haar kinderen naar voren te brengen, probeert de spirituele leraar de snelle bloei en ontwikkeling van zijn leerlingen te bevorderen.